Hoe zien de lesdagen eruit?

Bij de opzet van de opleiding is rekening gehouden met eventuele andere verplichtingen dus hij vind plaats in het weekend.

Het programma bestaat uit theorie- en praktijkuren. Tijdens het praktijkgedeelte wordt gewerkt aan de eigen vaardigheid, methodische en didactische trainingen. Belangrijk onderdeel is ook het zelf lesgeven aan medestudenten gevolgd door een evaluatie. Het theoriegedeelte omvat onder meer yoga-filosofie, anatomie en fysiologie. Tenslotte is er ook huiswerk dat bestaat uit theorie- en praktijkopdrachten.

Lessen

De opleiding omvat een theorie- en praktijkgedeelte waarin een breed spectrum van onderwerpen aan de orde komt.